Site Overlay

O sboru

Pěvecký sbor PdF MU je fakultní dívčí sbor, jehož členkami jsou studentky libovolné fakulty Masarykovy univerzity. Sbor dlouhodobě působí pod Katedrou hudební výchovy a naposledy byl obnoven v podzimním semestru 2016 pod vedením Markéty Musilové.

Jak se k nám přidat?

Sbor přijímá nové členky každý semestr, a to na základě drobného vstupního přezpívání u sbormistryně. Součástí tohoto konkurzu je zkouška hudebního sluchu, prověření hlasového rozsahu a zpěv dvou libovolných písní, z toho alespoň jedna bez doprovodu. Máme rády spíš dlouhodobější spolupráci, ale přijímáme do svého kolektivu rády i ty studentky, které to chtějí zkusit na jeden semestr, včetně studentek na Erasmu.

Co zpíváme?

Sbor zpívá repertoár napříč žánry, od dvojhlasu po čtyřhlas, a cappella či v doprovodu klavíru i jiných nástrojů. Spolupracovaly jsme však už i se symfonickým orchestrem.

Kdy zkoušíme?

Zkoušíme jedenkrát týdně, a to ve středu od 18:00 do 20:30 v učebně č. 20 (Pedagogická fakulta, Poříčí 31, budova D) a studentkám MUNI nabízíme 4 kredity za semestr a příležitostné stipendium za reprezentaci univerzity.

Co potřebují naše členky dále?

Hlavně chuť do zpěvu a zodpovědný přístup k práci celého kolektivu. Na zkoušky obyčejnou tužku pro zapisování poznámek do not a na tyto noty nějakou pěknou složku, aby se neničily. Na koncerty černé šaty či halenku se sukní v délce kolem kolen a černé společenské boty. Notový materiál, černé slohy na vystoupení a sborové brože dostávají členky zapůjčeny od sboru.

O sbormistrech

František Ostrý

Současným sbormistrem Pěveckého sboru Pedagogické fakulty MU je František Ostrý. Hře na klavír a zpěvu se začal věnovat na Základní umělecké škole Boskovice. Po gymnáziu vystudoval obor Hudební výchova a Český jazyk a literatura pro SŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Po magisterském studiu následovala disertace na téma Orchestrální tvorba Jakuba Jana Ryby pod vedením prof. Michala Košuta. Na Katedře hudební výchovy PdF MU v současné době vyučuje. Studiem díla Jakuba Jana Ryby i českých kantorů obecně se zabývá dlouhodobě s cílem odhalit je lépe odborníkům i společnosti. Dlouhodobě se věnuje také sbormistrovství. Kromě Pěveckého sboru PdF MU je také sbormistrem chrámového sboru v Kunštátě, mužského sboru Novocantus v Novém Městě na Moravě, smíšeného sboru Janáček v Boskovicích a pěveckého sboru Lumír. Je dirigentem příležitostného komorního orchestru Corpora fidium intenta. Ve volném čase se věnuje hře na varhany a liturgické hudbě.

Markéta Musilová

Markéta Musilová se útlého věku věnuje hře na klavír a sborovému zpěvu. Po ukončení osmiletého všeobecného studia na Gymnáziu Brno na třídě Kapitána Jaroše nastoupila na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudovala učitelství v oboru Hudební výchova a Základy společenských věd a poté doktorský program Hudební teorie a pedagogika. Paralelně s doktorátem nastoupila i ke studiu oboru Dirigování sboru na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, kde nyní dokončuje navazující magisterské studium. Kromě toho, že je sbormistryní Pěveckého sboru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, působí také jako asistentka sbormistra Pěveckého sboru Vox Iuvenalis při VUT v Brně a příležitostně spolupracuje i s dalšími brněnskými sbory. Pracuje jako recenzentka a editorka internetového portálu o klasické hudbě KlasikaPlus a od akademického roku 2019/2020 je odbornou asistentkou na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

V současné době je na rodičovské dovolené.

foto © Marek Olbrzymek