Site Overlay

Koncerty

2020/2021

2019/2020

11. 5. 2020 Ročníkový koncert Markéty Ottové JAMU zrušeno kvůli koronaviru

3. 12. 2019 Adventní koncert Pedagogické fakulty v Besedním domě

Josef Schreier „Pastorela: Gloria in excelsis Deo! Probuďte se, pastuškové!“ v doprovodu komorního orchestru

2018/2019

7. 5. 2019 Jarní koncert s Vachovým sborem moravských učitelek

Jaroslav Dostalík „Pastýřova jarní píseň“ (příčná flétna: Zdislava Suchomelová), Bohuslav Martinů „Písničky pro dětský sbor: Velikonoční, Kovaříček, Dětské hádanky“, Antonín Dvořák „Moravské dvojzpěvy: Možnost, Jablko, Věneček, Hoře, Dyby byla kosa, Veleť, vtáčku, Prsten“ (klavír: Anna Klečková)

26. 3. 2019 Koncert ke Dni učitelů na PdF MU

Bohuslav Martinů „Tři písně: Chudobná děvčiča“, „Písničky pro dětský sbor: Velikonoční, Kovaříček, Dětské hádanky“

28. 11. 2018 Adventní koncert Pedagogické fakulty v Konventu Milosrdných bratří Brno

Antonín Dvořák „Moravské dvojzpěvy: Možnost, Jablko, Dyby byla kosa, Veleť, vtáčku“, pásmo ze sborových děl Bohuslava Martinů (Koleda z Kytice a výběr z opery Hry o Marii) v doprovodu klavíru (Petr Hala), John Williams, arr. Ondřej Musil „Double Trouble“ s Pěveckým sborem Masarykovy univerzity (dirigent Jan Ocetek, klavír Markéta Ottová)

31. 10. 2018 Koncert pro Klub moravských skladatelů v Blahoslavově domě

Leoš Janáček „Královničky“ s tanečním obřadem v doprovodu klavíru (Sofia Kuznetcova), Jaroslav Dostalík „Vrť sa, děvča“ a „Haj, husičky“

2017/2018

8. 6. 2018 Letní open-air koncert v klášteře Rosa Coeli v Dolních Kounicích s Mladými brněnskými symfoniky

Gabriel Fauré „Messe des pêcheurs de Villerville“ (dirigent Tomáš Krejčí)

27. 3. 2018 Koncert ke Dni učitelů na PdF MU

Leoš Janáček „Královničky“ s tanečním obřadem v doprovodu klavíru (Judita Kučerová)

18. 12. 2017 Vánoční koncert v Kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích s Mladými brněnskými symfoniky

Gabriel Fauré „Messe des pêcheurs de Villerville“, Jakub Jan Ryba „Milí synáčkové“ a „Spi, spi, neviňátko“, Jiří Ignác Linek „Pastorella Iucunda“ (dirigenti: Gabriela Tardonová a Tomáš Krejčí)

16. 12. 2017 Vánoční koncert v Kostele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna s Mladými brněnskými symfoniky

Gabriel Fauré „Messe des pêcheurs de Villerville“, Jakub Jan Ryba „Milí synáčkové“ a „Spi, spi, neviňátko“, Jiří Ignác Linek „Pastorella Iucunda“ (dirigenti: Gabriela Tardonová a Tomáš Krejčí)

27. 11. 2017 Adventní koncert Pedagogické fakulty v Konventu Milosrdných bratří Brno

Josef Schreier „Pastorela: Gloria in excelsis Deo! Probuďte se, pastuškové!“ v doprovodu komorního orchestru

28. 10. 2017 Moravský podzim: Masarykovské sbory

účast na slavnostním aktu zasazení lípy k poctě prezidenta Masaryka

2016/2017

21. 5. 2017 doprovod mše v kostele sv. Jakuba v Brně

Charles Gounod, Gabriel Fauré, Léo Delibes, Józef Świder v doprovodu varhan (Ondřej Múčka)